Yvonne's klas Klas van juf Yvonne yvonne
Adverteren

Yvonne's klas
Onderwijs / Basis onderwijs

Adverteren


Menu van deze startpagina Meer informatie Bekijk alle pagina's Admin login Adverteren
 Linkplaatsing
Link plaatsen

 Gerelateerd
Yvonnesklas.jestartpagina.nl
Link plaatsen op deze pagina

 Over Yvonnesklas
Klas van juf Yvonne. Leukigheidjes.


Juf Emma

 Tips
Jouw link hier?

 Onderwijs
Basisonderwijs Heb jij een kind van 4 jaar en gaat hij of zij straks naar de basisschool? Het is dan goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. In dit artikel vertellen we je alles over tal van zaken die op de basisschool aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan een nieuw avontuur starten met je kind. We schrijven over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je kan doen als je kleuter niet goed mee kan komen op school. Vanaf 4 jaar naar school In Nederland gaan veel kinderen vanaf 4 jaar naar school. 4 jaar is een prettige leeftijd om te starten met leren in groep 1. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht gaat pas in als een kind 5 jaar oud is. Vanaf dan is onderwijs verplicht. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leert dan op jonge leeftijd omgaan met anderen en wordt daarnaast voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de leerkracht beslissen om het schoolgaan op te bouwen en een kind ’s middags nog thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje. Basisonderwijs Zoals de naam basisschool al doet vermoeden wordt aan de basis gewerkt. Dit betreft veel gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en biologie, media, programmeren, verkeer en bewegingsonderwijs. Veel vakken inderdaad, maar kinderen leren ze beetje bij beetje. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een grotere rol gaan krijgen. Rekenen start met kleine getallen en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen goed mee kunnen blijven komen. Sommige vakken komen elke dag aan bod, waaronder taal en rekenen, maar sommige vakken staan slechts eens per week op het rooster. Cito-toetsen basisschool Vanwege het volgen van de ontwikkeling worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. De methodetoetsen hebben direct plaats na de behandeling van een blok in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, rond januari en rond juni. Ondanks dat de resultaten van methodetoetsen van belang zijn, toch worden veelal de Cito-scores gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze gaan immers over de doorgaande lijn, staan los van de methodetoetsen en zijn te interpreteren door de leerkrachten. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om kinderen of complete groepen gerichter onderwijs te bieden. Moeite met school Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de reguliere basisschool. Het kan komen door problemen met leren, maar ook door aangepast gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het verwezen worden naar het speciaal onderwijs. De school moet dan wel laten zien alles gedaan te hebben om passend onderwijs voor dit kind te bieden. Het kan echter zijn dat een kind niet geholpen kan worden en door deskundigen naar het sbo wordt verwezen. Meestal is dat geen fijne situatie voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter in kan schatten wat een kind met gedrags- en leerbehoeften nodig kan hebben en daarop in kan zetten. Meer info Hoewel we in ons land onderwijs hebben dat stevig georganiseerd is, is voor ouders niet altijd alles veen duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid en het ministerie van onderwijs. Schroom ook niet op bezoek te gaan op de school van je kleuter of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid geschetst, maar elke school zal daar de invulling van bepalen. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen tussen verschillende profielen en achtergronden. Op school maak je zo een afspraak en veel schoolleiders zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.


Cito-toets groep 4 oefenen
Meer info over groep 4
OBS de blokkendoos
https://bit.ly/3bIO1Bi
https://bit.ly/3hCmanN
Cito nog belangrijk?
Rekenproblemen

 Link plaatsen
Link toevoegen

 Link op deze pagina
Link toevoegen

 Algemeen
Algemeen


Begrijpend lezen
Yolasite
Groep 4 toetsen
Het oefenen Cito groep 4
basisschool.edublogs
Cito Telegraph
https://bit.ly/2RcUMSz
Bookmark
Drive
Contact

 Documenten
Documenten


www.jufesther.nl
Tweemaal per jaar Cito
Cito-toetsen groep 4 paper
Handige feiten over de Cito-to
Presentatie over de Cito gr 4

 Hulp bij leren
Hulp bij leren


Oefenboek groep 4
www.jufdanielle.nl

 Oefenen
Oefenen


www.jufdaphne.nl

 Educatie
Educatie


Alles over de Cito-toets

 Informatie
Informatie


Zijn Citotoetsen belangrijk?

 Voor ouders
Voor ouders


De Krullevaar

 Linkplaatsing
Link plaatsen

 Dashboard
Linkplaatsing
Link ruilen
Opgericht: 22-10-2020
Gewijzigd: 14-11-2023
Rubrieken: 9
Links: 29
Adverteren
Mail webmaster
 © 2003 - JeStartpagina.nl - Je startpagina maken